Sågbandsautomatik

Sågbandsautomatik BC400 håller såg-bandet i rätt position samtidigt som den detekterar sprickor i sågbandet. Samarbete med C-CAD&Design AB.

Kranstyrning KS112

Kranstyrning KS112 är framtagen för att ersätta styrspakarna i gamla skogs-maskiner med modern teknik. Är just nu under långtidstest i tuff miljö.

Kretskort

Småskalig produktion av ett antal olika kretskort. Speciellt lämpligt för reserv-delshantering, där det inte behövs så stora antal.

Specialmaskiner

Specialmaskiner tas fram och EIE kan leverera helhetslösningar. Mekaniken konstrueras och tas fram tillsammans med olika samarbetspartners.